Wybierz inny temat

Poczta systemu Windows 8

Program Poczta to klient poczty, domyślnie dostępny w systemie operacyjnym Windows 8. Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w programie Poczta, kliknij w kafelek Poczta na ekranie startowym systemu. Jeśli nie masz przypiętego kafelka Poczta do ekranu startowego, przejdź do wykazu wszystkich aplikacji, aby uruchomić aplikację Poczta. Program pozwala na skonfigurowanie konta e-mail jedynie przez protokół IMAP.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl

Dodanie konfiguracji konta

Po uruchomieniu programu z menu po prawej stronie Dodaj konto wybierz pozycję Inne konto, aby przejść do formularza dodawania konta e-mail.

Wpisy konfiguracyjne: adres e-mail, nazwa użytkownika, serwery poczty

W formularzu, który się pojawił, kliknij przycisk Pokaż więcej szczegółów, aby przejść do pełnej wersji formularza dodawania konta e-mail.

Dostępny będzie pełny formularz, który należy uzupełnić danymi swojego konta e-mail. Jako nazwę użytkownika należy podać pełny adres e-mail Twojego konta np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl. Jako Serwer poczty przychodzącej e-mail (IMAP) oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) podaj nazwę swojego serwera np. twojanazwa.nazwa.pl.

Zaznacz także opcje (jeśli nie zostały domyślnie zaznaczone) 

  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia,
  • Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail,
  • Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL,
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Połącz.

Uwaga! Program domyślnie ustawia połączenie szyfrowane poprzez SSL z pocztą e-mail. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej. Możesz jednak wyłączyć połączenie szyfrowane odznaczając opcje Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL oraz Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL. System automatycznie wprowadzi wtedy nowe porty: zamiast 993 - 143, zamiast 465 – 587.

Podsumowanie

Konto zostało skonfigurowane i można już z niego korzystać w programie Poczta.

Konto zostało skonfigurowane i można już z niego korzystać w programie Poczta.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie