Wybierz inny temat

Poczta systemu Windows 10

Aby przejść do konfiguracji konta e-mail, kliknij w kafelek Poczta na pasku Start.

Do skonfigurowania konta pocztowego np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących danych:

  • serwer IMAP i SMTP: identyfikator usługi, np. twojanazwa.nazwa.pl
  • login: adres e-mail, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga! W loginie zamiast identyfikatora serwera można użyć dowolnej domeny dodatkowej powiązanej z założonym kontem pocztowym. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.


Dodanie konfiguracji konta

Aby przejść do formularz dodawania konta, wybierz pozycję Dodaj konto.


Następnie wybierz opcję Konfiguracja zaawansowana.


Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail.


Ekran konfiguracji: adres e-mail, nazwa użytkownika, serwery poczty

W formularzu uzupełnij pola danymi swojego konta e-mail. Jako nazwę użytkownika podaj pełny adres e-mail np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl. Jako serwer poczty przychodzącej (IMAP) oraz serwer poczty wychodzącej (SMTP) podaj identyfikator serwera np. twojanazwa.nazwa.pl.

Zaznacz także opcje (jeśli nie zostały domyślnie zaznaczone):

  • serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia
  • użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail
  • serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL
  • serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL


Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zaloguj się.

Uwaga! Program domyślnie ustawia połączenie szyfrowane poprzez SSL z pocztą e-mail. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej. Możesz jednak wyłączyć połączenie szyfrowane odznaczając opcje Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL oraz Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL. Program powinien automatycznie wprowadzić nowe numery portów: zamiast 993 - 143, zamiast 465 – 587.


Podsumowanie

Konto zostało skonfigurowane i można już z niego korzystać w programie Poczta.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie