Wybierz inny temat

iPad Mail

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w urządzeniu. Aby przejść do konfiguracji konta e-mail, należy odnaleźć aplikację, która to umożliwi. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia oraz wybrać opcję Poczta, kontakty, inne.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl.

Konfiguracja konta pocztowego

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w domenie głównej na serwerze, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl.

Wprowadzenie danych konfiguracyjnych

W tym kroku wprowadzamy dane konta pocztowego:

  • nazwę konta pocztowego,
  • serwery poczty przychodzącej
  • serwery poczty wychodzącej

Po krótkiej weryfikacji wprowadzonych danych otrzymamy informację o prawidłowej konfiguracji konta.

Poczta przychodząca oraz poczta wychodząca

W opcji Ustawienia widzimy teraz nowo utworzone konto pocztowe. W celu jego dalszej konfiguracji należy wybrać je z listy. Następnie przechodzimy do opcji Zaawansowane, gdzie będzie można skonfigurować ewentualne szyfrowanie SSL oraz porty.

W zależności od rodzaju zabezpieczeń zmieniają się numery portów
Serwer poczty przychodzącej (IMAP)
SSL – 993, bez szyfrowania – 143
Serwer poczty wychodzącej
SSL – 465, bez szyfrowania - 587

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie