Wybierz inny temat

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer najczęściej wykorzystywany jest do przeglądania stron internetowych. Program ten można jednak również z powodzeniem wykorzystać jako klienta FTP.

Do skonfigurowania połączenia FTP z serwerem o adresie twojanazwa.nazwa.pl potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer FTP: ftp.twojanazwa.nazwa.pl,
  • login (zobacz niżej),
  • hasło.

Jako login możesz podać pierwszy człon adresu Twojego serwera WWW (twojanazwa) lub też nazwę dodatkowego konta FTP, jeśli utworzyłeś je w programie Active.admin (np.: twojanazwa_ftp).

Nawiązanie połączenia

W celu nawiązania połączenia, należy uruchomić program Microsoft Internet Explorer i w pasku adresu wpisać adres serwera FTP (np. ftp.twojanazwa.nazwa.pl), a następnie zatwierdzić wpis klawiszem Enter.

W oknie logowania w rubryce Nazwa użytkownika wpisz Twój login (zobacz niżej), a w pole Hasło podaj hasło do serwera, po czym kliknij w przycisk Zaloguj.

Jako login możesz podać pierwszy człon adresu Twojego serwera WWW (twojanazwa) lub też nazwę dodatkowego konta FTP, jeśli utworzyłeś je w programie Active.admin (np.: twojanazwa_ftp).

Przesłanie plików

Po uzyskaniu połączenia można przystąpić do umieszczenia plików na serwerze.

Najwygodniej, obok okna połączenia FTP, otworzyć drugie okno zawierające pliki przygotowane do wysłania (np. katalog z dysku komputera). Pliki (bądź katalogi) możesz przenosić metodą "chwyć i upuść". Zostają one automatycznie skopiowane na serwer.

Skrypty CGI należy umieszczać w folderze /cgi-bin/, natomiast pozostałe pliki - w innych folderach. Struktura katalogów na serwerze (poza specjalnym katalogiem /cgi-bin/) może być dowolna i zależy wyłącznie od Ciebie.

Zamknięcie połączenia

Po zakończeniu przesyłania plików zamknij okno przeglądarki internetowej (z adresem Twojego serwera FTP), co spowoduje automatyczne rozłączenie się z serwerem.

Wszelkie zmiany dokonane w plikach na Twoim serwerze będą widoczne natychmiast po przesłaniu ich na serwer.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie