Wybierz inny temat

CuteFTP

Program CuteFTP to zaawansowany klient FTP, który można pobrać ze strony jego producenta: http://www.cuteftp.com/

Do skonfigurowania połączenia FTP z serwerem o adresie twojanazwa.nazwa.pl potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer FTP: ftp.twojanazwa.nazwa.pl,
  • login (zobacz niżej),
  • hasło.

Jako login możesz podać pierwszy człon adresu Twojego serwera WWW (twojanazwa) lub też nazwę dodatkowego konta FTP, jeśli utworzyłeś je w programie Active.admin (np.: twojanazwa_ftp).

Konfiguracja i nawiązanie połączenia

W głównym oknie programu, z paska narzędziowego należy kliknąć w ikonkę menadżera adresów FTP (pierwsza ikonka od lewej).

W oknie Site Manager należy nacisnąć przycisk New, a następnie wybrać opcję FTP Site...

W prawej części okna Site Manager należy odpowiednio wypełnić następujące pola:

  • Label: Dowolna treść, np.: Mój serwer,
  • Host Address: ftp.twojanazwa.nazwa.pl,
  • Username: login (patrz niżej),
  • Password: hasło.

Jako login możesz podać pierwszy człon adresu Twojego serwera WWW (twojanazwa) lub też nazwę dodatkowego konta FTP, jeśli utworzyłeś je w programie Active.admin (np.: twojanazwa_ftp).

W sekcji Login method należy zaznaczyć opcję Normal. Po kliknięciu w przycisk Connect nastąpi połączenie z serwerem FTP.

Po rozłączeniu się, do ponownego nawiązania połączenia z serwerem FTP, należy w głównym pasku narzędziowym programu nacisnąć przycisk Connect (ikonka z połączonymi wtyczkami).

Przesłanie plików

Po uzyskaniu połączenia, można przystąpić do umieszczenia plików na serwerze.

W głównym oknie programu wyróżniają się dwie części. W jednej jest pokazana zawartość lokalnego dysku, a w drugiej - serwera FTP. Pliki (bądź katalogi) należy pomiędzy oknami przenosić metodą "chwyć i upuść". Zostają one automatycznie skopiowane na serwer.

Skrypty CGI należy umieszczać w folderze /cgi-bin/, natomiast pozostałe pliki - w innych folderach. Struktura katalogów na serwerze (poza specjalnym katalogiem /cgi-bin/) może być dowolna i zależy wyłącznie od Ciebie.

Zamknięcie połączenia

Aby zakończyć połączenie z serwerem FTP, należy w pasku narzędzi głównego okna programu kliknąć w przycisk Disconnect (ikonka z rozłączonymi wtyczkami).

Wszelkie zmiany dokonane w plikach na Twoim serwerze będą widoczne natychmiast po przesłaniu ich na serwer.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie